การพนันฟุตบอล

เมื่อลูกติด การพนันฟุตบอล ควรทำอย่างไร

   เกม การพนันฟุตบอล นั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ที่เริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลเกิดขึ้น  และไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ การแทงบอลก็ได้รับการพัฒนาตามเวลาที่ผ่านไปเช่นกัน จากการแทงที่โต๊ะบอลในบ่อน ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นการแทงแบบออนไลน์  จึงทำให้แม้กระทั่งเด็กและเยาวชนก็สามารถที่จะแทงบอลได้แล้วเช่นกัน อัตราความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจเป็นอย่างมาก เมื่อได้รู้ว่าปัจจุบันเด็ก ๆใน 100 ครอบครัว รู้จักและแทงบอลได้เกือบ 90 ครอบครัว โดยที่ผู้ปกครองนั้นไม่ได้รู้มาก่อน ดังนั้นพ่อแม่ทุกคน หากรู้ว่าลูกติดการพนันฟุตบอลแล้ว...